Er det trygt å bruke gass?

Bruk av gass i bobil eller campingvogn er i utgangspunktet trygt, men det er viktig å ha respekt for gass. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å montere gassalarm, og ta en gasstest hvert andre år.

 

Gass er en meget trygg energikilde. Det er svært få registrerte ulykker hvor gass er årsaken til ulykken. De sakene du har lest om i media er ofte kjøretøy som er bygget om eller bygget selv, og som ikke har fulgt gjeldene regelverk.

 

NB! I gulvet på kjøretøyet ditt er det flere luftehull. Disse må ikke tildekkes da de er der for å oppnå sirkulasjon av luft, og slippe ut gass dersom en eventuell lekkasje skulle oppstå.

Kjøretøy solgt fra NCB-godkjente forhandlere er alltid gasstestet før levering. Kjøper du kjø

retøy privat og ikke kjenner tilstanden til gassanlegget bør du oppsøke en NCB godkjent forhandler for gass-test. 

 

Forsøk aldri å reparere gasskomponenter selv. La personer med sertifisering gjøre dette.

 

Det anbefales å ha en gasstest hvert andre år.

 

Slangen som er tilkoblet flasken skal byttes minst hvert 5 år, men tidligere om den viser tegn til å sprekke opp. 

 

Bestill din gasstest her.