Hva må jeg betale i bompenger for en bobil?

I Norge er det den samme avgiften som med personbil, uansett størrelse på bobilen. Men vær oppmerksom på at det kan være forskjell på bobiler under og over 3,5 tonn når du kjører nedover i Europa.

vegpakke-1