Hvor ofte bør jeg etterfylle?

Sjekk nivået på ekspansjonstanken en gang hvert år. I løpet av sesongen kan nivået gjerne gå litt under minimum.

Nivå ekspansjonstank