Hvis Alde-varmer fungerer dårlig, hva kan det være?

Da kan det være at du mangler frostvæske i ekspansjonstanken, for hvis du mangler væske kan det gå luft inn i systemet .

Nivå ekspansjonstank

Dette kan være hovedgrunnen til at varmen ikke fungerer optimalt. Vær oppmerksom på at du ikke får noen feilmelding på panelet hvis du mangler frostvæske i ekspansjonstanken. Er det feil på strøm vil du derimot få en feilmelding.