Hvorfor renner vannet ut?

Ved temperaturer under ca. 3 °C ved vil tappeventilen automatisk åpne seg ved at trykknappen hopper ut av posisjon.

Truma tappeventil

Du kan stenge ventilen igjen ved å sette på varmeren til temperaturen har steget.