Hvorfor virker ikke kjøleskapet på 220V?

220 volt-elementet kan være defekt, ofte pga tordenvær.

Kjøleskap 4 FAQ