Hvorfor virker ikke kjøleskapet som det skal når det er skikkelig sommervarmt?

Det er viktig å være klar over at kjøleskap i bobil eller campingvogn er mer utsatt for ytre påvirkninger fra varme og kulde enn det kjøleskapet ditt hjemme er.

 

Kjøleskapet hjemme står i en stabil temperatur, som gjør at det kjøler stabilt. I en bobil eller campingvogn kan det derfor kjøle dårligere når du har 50 grader som varmer rett på ytterveggen. Bruker du bilen eller vogna om vinteren, bruk et vinterdeksel som gjør at temperaturen inne rundt kjøleskapet blir litt høyere.

Vær klar over at et kjøleskap fungerer optimalt med en omgivelsestemperatur på mellom 8 og 32 grader.

Få med deg dette om kjøleskapet i vogna eller bobilen din!

Kjøleskap i bobil og campingvogn er av type absorpsjonskjøleskap, som gjør at de skiller seg vesentlig fra de som vi har hjemme. Og for deg som skal på turer i het sommervarme er det ekstra viktig at du vet mest mulig om hvordan kjøleskapet ditt fungerer optimalt.

Den største forskjellen i daglig bruk er at et absorpsjonskjøleskap ikke har en kompressor, men virker etter fysiske prinsipper. 

Absorpsjonskjøleskap kjøler ikke ned innholdet, men varmen fra det som settes inn absorberes og ventileres ut bak kjøleskapet. Det vil si at jo mer temperert innhold du setter inn er, jo lengre tid tar det å få kjølt innholdet ned. Veldig greit å vite.

Kjøleskap vognbobil

VIKTIG! Fyller du for mye i kjøleskapet begrenser du sirkulasjonen, og dermed reduseres effekten.

Merk deg dette!

Her er noen helt elementære ting å tenke på når det gjelder absorpsjonskjøleskap:

  • Kjøleskapet må stå i vater/lodd, Bare noen få graders avvik vil påvirke effekten.
  • Kjøleskapet avgir varm luft og trenger tilgang på kjøligere luft. Dersom noe reduserer denne luftstrømmen reduseres effekten betraktelig.
  • Luften innvendig i kjøleskapet må kunne sirkulere. Fyller du for mye i kjøleskapet begrenser du denne sirkulasjonen, og dermed reduseres effekten.
  • Du kan ikke måle temperatur innvendig i et absorpsjonskjøleskap ved å legge inn et termometer!
  • Du oppnår aller best funksjon av ditt absorpsjonskjøleskap ved å sette inn matvarer som allerede er kalde. 
  • Husk også at frysedelen ikke er laget for innfrysning, men for å holde frossen mat fryst.

Noen nyttige tips til slutt...

  • De færreste kjøleskap eller bobiler/campingvogner er konstruert for å brukes på gass under kjøring, og i mange land er dette faktisk forbudt. Se instruksjonsboken for ditt kjøleskap.
  • Ved kjøring skal kjøleskapet brukes på 12V.
  • Kjøleskapet har best virkningsgrad når det brukes på gass.