Hva er riktig nivå på ekspansjonstanken?

Riktig nivå er én centimeter over minimumstreken når væsken er kald.

Nivå ekspansjonstank