Bodelsens batteri går fort tom for strøm

Husk å lade bilen før du drar på tur, i de fleste tilfeller må du regne med å lade i minst 12 timer.

 

Helintegrert bobil-1

Hvis du har glødepærer (gammel type) bruker disse mye strøm. Bytt til LED pærer.

 

TV´en bruker mye strøm. For eksempel: Hvis du ser på TV (gammel LCD) i 2 timer bruker du opp 10 Ampere av ditt batteri. Ofte er det montert ett 95Ah batteri, det vil si at du da har brukt over 10% av kapasiteten.

 

Kjøleskap og varmekilder bruker også strøm så lenge det er slått på. Det har ingen innvirkning på strømforbruket om du bruker kjøleskap og/eller varmekilder på gass. Det vil fortsatt bruke strøm. Dette gjelder bil, vogn har ingen strømforbruk ved gass.

 

Sjekk om du kan skru på ryggekameraet uten at tenningen er på. Hvis du kan det må dette kobles slik at det kun kan skrues på når bilen er i gang.

 

Sjekk om du kan skru på bilens stereo uten at tenningen er på. Hvis du kan det må det monteres på en bryter på den røde ledningen bak på stereoen.

 

Hvis ingen av punktene over gir bedre kapasitet eller allerede er utført er nok batteriet utskiftningsklart. Kontakt ditt nærmeste Ferda verksted, her