Hvorfor får jeg fukt i bobilen/vogna?

De fleste tenker at fukten kommer fra vinduer eller takluker, men der vi finner de alvorligste fuktskadene viser det seg at skadene først oppstår under bilen eller vogna på grunn av vannsprut og fuktighet undenfra.

 

 

Fukt kan oppstå av ulike grunner: 

  • Fukt kan oppstå på grunn av ytre påkjenninger (bulking, hull...)
  • Fukt kan oppstå på grunn av alder. Det vil si at levetiden på tetningsstoffet er brukt opp.
  • Fukt kan oppstå på grunn av for dårlig vedlikehold. Husk å rengjøre rundt pakninger jevnlig.
  • Vann som samler seg i "lommer" i tetningsmassen kan forårsake frostspreng i kulde,  noe som skaper lekkasje.
  • Fukten kan også komme innenfra på grunn av lekkasje i vannsystemer.
  • Fukt kan oppstå ved feil bruk, eksempelvis anbefaler vi alltid å lukke serviceluker ved bruk av karmen på luken, og ikke ved å presse på veggplaten.