Hvorfor får jeg fukt i bobilen/vogna?

De fleste tenker at fukten kommer fra vinduer eller takluker, men der vi finner de alvorligste fuktskadene viser det seg at skadene først oppstår under bilen eller vogna på grunn av vannsprut og fuktighet undenfra.

 

 

Fukt kan oppstå av ulike grunner: 

  • Fuktskader under bobilen kommer ofte av at vann presses inn i sprekker og opp langs sider, skjøter og rørnedløp/innfestinger. 
  • Fukt kan oppstå på grunn av ytre påkjenninger (bulking, hull...)
  • Fukt kan oppstå på grunn av alder. Det vil si at levetiden på tetningsstoffet er brukt opp. Tetningsmassen utarmes over tid, altså blir stiv (mindre elastisk) og sprekker opp når bobilen eller vogna er i bevegelse/spenn og lager sprekker som gjør at vannet kan finne vei inn over tid.
  • Fukt kan oppstå på grunn av for dårlig vedlikehold. Husk å rengjøre rundt pakninger jevnlig.
  • Vann som samler seg i "lommer" i tetningsmassen kan forårsake frostspreng i kulde,  noe som skaper lekkasje.
  • Fukten kan også komme innenfra på grunn av lekkasje i vannsystemer.
  • Fukt kan oppstå ved feil bruk, eksempelvis anbefaler vi alltid å lukke serviceluker ved bruk av karmen på luken, og ikke ved å presse på veggplaten.
  • Generelt sett kan fukt også oppstå pga. konstruksjonsfeil fra bilen/vogna var ny, eller dårlig montering av en luke, et solcellepanel eller markise/sykkelstativ som skaper lekkasje, fordi det beveger seg ved bruk eller kjøring.