Når er det viktig å ta fukttest på bobilen/vogna?

I garantitiden må du ta fukttest en gang i året, for å vedlikeholde garantien. Den skal tas +/- 2 måneder fra 1. gangs registreringsdato.

 

fukttestFerda-1

I garantitiden må testen utføres hos en autorisert forhandler for det aktuelle kjøretøyet.

Etter garantitiden er det også viktig å ta årlige fukttester, fortrinnsvis om høsten etter at bilen/vognen har vært mye i bruk. Dette for å fange opp eventuelle lekkasjer på ett tidlig tidspunkt.