Hva betyr feilmeldinger på Alde-panelet?

Her har vi summert opp de viktigste feilmeldingene man får i displayet på Alde-panelet

Alde-3010-Monitor-Panel

Feilmeldinger:

 • Battery too low: Dette kommer opp hvis bil/vogn har en batterispenning på under 10,5 V.
  Løsning: Koble på 230 V, eventuelt starte bilen så vil denne meldingen forsvinne når spenningen kommer over 11 V.
 • Fan restarts/failure: Feil på hastigheten til forbrenningsvifte. Enheten vil gjøre 5 oppstartsforsøk på under 25 minutter.
  Løsning: For å nullstille enheten må man koble av 12 V fra Alde-enheten og koble tilbake etter ca. 2 minutter
 • Gas failure: Tomt for gass, feil gasstrykk eller feil på brenner. Enheten har ikke startet på 2 forsøk. Sjekk at gass funker på koketopp eller andre gassforbrukere. 
  Løsning: For å nullstille feilmelding, skru av Alden, vent i 1 min og start den opp igjen.
 • Overheat red fail: Overhetingsbeskyttelsen (rød kabel) er utløst.
  Løsning: Kan være feil på sirkulasjonspumpen til Aldesystemet. For å nullstille, koble av 12 V på enheten og vente i 10 min. Koble til 12 V for å starte systemet igjen. Skjer dette igjen må enheten inn på verksted.
 • Overheat blue fail: Overhetingsbeskyttelsen (blå kabel) er utløst.
  Løsning: For å nullstille, koble av 12 V på enheten og vent 10 min. Koble til 12 V for å starte systemet igjen. Skjer dette igjen må enheten inn på verksted.
 • Window open: Vindu står oppe, varmeren stopper på gass varme, men virker på 230 V.
  Løsning: Lukke vindu som står åpent over Alde-enheten. Sjekk bryter som ligger på vindu over Alde enhet. Bryterne treffer hverandre kun når vindu er lukket.
 • Connection failure: Det ligger en feil mellom varmeren og panelet.
  Løsning: Koble av 12 V på Alde-enheten og koble på 12 V igjen. Oppstår samme feilen, må enheten inn på verksted.
 • Connection failure ext: Translator er aktivert uten at noe er tilkoblet.
  Løsning: Gå inn i panelets innstillinger å sett Translator i OFF - stilling for at feilmeldingen skal gå bort. Gjelder Alde (3010/3020A)
 • 3rd party panel C fail : 3rd party panel er aktivert uten at noe er tilkoblet.
  Løsning: Gå inn i panelets innstillinger (Installed Accessories) og ta bort merking der det står 3rd party panel.
 • Panel failure 1 och 2 : Feil på panel
  Løsning: Mulig kondens på panelkortet, enheten må inn på verksted.
 • Får ikke varmtvann, men det er varme i bilen/vogn.
  Løsning: Gå inn i panelets innstillinger å sette sirkulasjonspumpe på ”Term”, ikke ”Cont”. Hvis den står på ”Cont” vil sirkulasjonspumpe gå konstant, og du vil ikke få opp temperaturen på varmtvannet.


  Om du ønsker å gjøre deg bedre kjent med Aldepanelet, kan du forsøke deg frem på denne demoen: 
  Alde-demo