Hva gjør jeg med batteriet ved lagring?

Før lagring må du alltid fullade batteriene for deretter å koble de fra. Enten via hovedstrømbryter eller ta av polen.