Priser for utejobber

Ferda foretar fukttester, gasstester og enkle serviceoppdrag ute på campingplasser

NB! Utejobber på campingplasser er en tjeneste for kunder
som har kjøpt vogn av Ferda.

Priser for kjøring ut på plass (ved samleoppdrag pr. enhet)

  • Uteservice sone 1 - inntil 20 km  400,-
  • Uteservice sone 2 - inntil 60 km   700,-

  • Uteservice sone 3 - inntil 100 km 900,-

  • Uteservice sone 4 - inntil 140 km 1 200,-

  • Uteservice sone 5 - inntil 180 km 1 600,-

  • Uteservice sone 6 - Inntil 220 km 2 000,-

  • Uteservice sone 7 - Inntil 260 km 2 400,-

Priser for utført arbeid

  • Fukttest vogn fra 1 550,-
  • Gasstest 850,-
  • Gasstest utført sammen med fukttest 650,-