Hvis Alde-varmer fungerer dårlig, hva kan det være?

Her ser vi at det kan være flere alternativer. Se nedenfor for en liste over de vanligste årsaker.

 

Nivå ekspansjonstank

 

1. Det kan være at du mangler frostvæske i ekspansjonstanken. Hvis du mangler væske kan det gå luft inn i systemet. Dette kan være hovedgrunnen til at varmen ikke fungerer optimalt.

Vær oppmerksom på at du ikke får noen feilmelding på panelet hvis du mangler frostvæske i ekspansjonstanken. Er det feil på strøm vil du derimot få en feilmelding.

2. Alde varmesystemet er bygget opp slik at det må være luftgjennomstrømning over konvektorene (radiator).

3. Når det gjelder luftsirkulasjonen så er det viktig at det er fri ferdsel av luft ut bak seteryggen, og likeledes i sittebenker. Ikke steng for luftegitter.

4. Det kan også være at sirkulasjonen av væsken er dårlig. Prøv og justere hastigheten til pumpen. På 12 volt gjøres dette på selve pumpen der det er rød skrue med pil, med ett lite flatt skrujern. Sett den litt høyere hvis den er under 2, det er viktig og bemerke seg at ved for høy hastighet vil væsken ha for kort tid inne i «varmen» for å kunne bringe denne med seg videre med seg. Optimal pumpestyrke for en middels stor bil/vogn er 3.

5. På 230 volt pumpen gjøres innstillingen på panelet. Se i brukerveiledningen. 

 

Eventuell videre info på Alde sin side kan du finne her! Eller ring din nærmeste Ferda avdeling for videre utbedring og support.