Hvor er bryter for (elektrisk) gulvvarme?

Bryteren for gulvvarmen er plassert på ulike steder hos de ulike leverandørene.

Plasseringen varierer fra modell til modell, og vi henviser derfor til hver enkelt brukerveiledning.