Hvordan tester jeg at gassen virker som den skal?

  1. Sjekk at gassflasker ikke er tomme.
  2. Sjekk om Kosanventil er satt riktig på, og at den er åpen.
  3. Sjekk at gasskraner inne i bil/vogn er åpne.
  4. Om du har DuoControl: Viser kontrollglass på toppen grønn eller rød?                                 Hvis rød, trykk på grønn eller blå knapp på slange når Kosanventilen er åpen. Kontrollglass vil da vise grønt. Da skal du få gass inn i bil/vogn. NB! Man må ha begge flaskene åpne for å få systemet til å virke.
  5. Gassfilter (gammel type) bør sjekkes hver gang man bytter gassflasker. Er det olje i bunnen av hylse må filteret byttes.
  6. På ny type gassfilter må filter pads byttes hver gang man bytter gassflaske.
  7. Har man ikke filter på DuoControl kan man få olje i gassystemet. Da vil den ikke fungere som den skal. Eks. vil den da ikke bytte riktig mellom flaskene, og ikke ha riktig gassgjennomstrømning. Man må da bytte enheten, den kan ikke repareres. 

GasstilkoblingHer sjekker Finn at gassen er tilkoblet ved å tenne et kokebluss.