Hvorfor blåser det ikke varm luft fremme i bilen/vognen?

  1. Kjør varmeren på gass. Har den både gass og 230V benytter du begge.
  2. Lukk alle luftspjeld som ikke er i fronten og sjekk om det blåser mer da. Om det blåser nok da må du justere luftspjeldet slik at varmen kan transporteres lengere ut i systemet.
  3. Sjekk i rommet der varmeren står og kontroller om noen av slangene har falt av, sett disse på plass og forsøk igjen.
  4. Sjekk i sittebenker/skap at luftslange ikke er klemt flat.
  5. Hvis ingen av punktene over fører frem, kontakt din nærmeste Ferda avdeling her!