Hvorfor går ikke stigtrinnet inn og ut?

Sjekk at sikring til stigtrinnet er hel. Hvis du har en EBL Block (blå boks) heter sikringen «trittstufe» Har du en CBE (hvit boks) er det ofte bilde av en trapp.

 

På noen kjøretøy er det lagt opp til at 12v bryteren ved inngangsdør må være på.

 

Legg også merke til om trappen bare går litt ut og stopper opp og du må hjelpe den ut videre. Da er det tannhjulet i motoren som har brukket av noen tenner. Dette skjer ved at det tråkkes på trinnet før det er helt ute. Dette er ikke en garantisak da motoren er laget slik for å ikke skade trinnet ved feil.

 

Hvis du har ett trinn som går inn automatisk ved start av motor, sjekk først at 230V kontakten er ute. Signalet for at trinnet skal gå inn kommer ikke frem til trinnet med 230V tilkoblet. Hvis trinnet fortsatt ikke går inn sjekk sikringer, ofte er det en 3 eller 5 amp sikring til denne kursen. Hvis denne sikringen er gåen vil heller ikke automatikken til kjøleskapet koble over til batteridrift automatisk.