Hvorfor spyler ikke toalettet helt rundt?

Her kommer noen enkle råd til hvorfor toalettet ikke fungerer optimalt

Det kan være at vannpumpen ikke har trykk nok.

Det kan være nødvending å installere en struper på spyledysen.

Det kan ligge skitt i «silen» i systemet. Denne kan eventuelt fjernes.

 

Dersom ingen av forslagene ovenfor hjelper, kontakt din nærmeste Ferda avdeling, her!