Hva betyr feilkodene på Truma-panelet?

Vi får mange av de samme spørsmålene om Truma-panelet. Her er de viktigste feilkodene:

Viktig informasjon:
W + feilkode = innstilling og E + feilkode = feil på enhet (time på verksted)

 • Spørsmål: Feilkode W 45E oppstår på panelet når jeg ikke er koblet på 230V:
  1. Svar: dette skjer hvis kunden har satt på innstillingen "Mix" uten at bilen er koblet til 230 V. Når det står W foran feilkoden, betyr det at det er en advarsel, dvs. feil innstilling på panelet. Hvis det står en E foran feilkoden, er det en feil med Truma - enheten, og verksted må kontaktes (unntak E507, E516 og E517, se under).

517

E 507/E 516/E 517

Hvis du får opp en av disse feilkodene, gjenopprett gassforsyningen, for eksempel ved å bytte til en ny full gassflaske.

 • Bekreft eller slett deretter feilkoden ved å trykke på vri-/trykkbryteren. Du skal være oppmerksom på, at det første trykk evt. kun slår på panelets bakgrunnsbelysning.
  (OBS! Kun korte trykk, holdes vri/trykkbryteren inne i mer 3 sekunder eller mer skrus manøverpanelet av)
 • Når feilkoden er bekreftet/slettet vil varmeren automatisk starte om den er satt til oppvarming.
 • OBS: Vises feil 507, 516 eller 517 i panelet, holder det ikke med å skru av og på betjeningspanelet igjen. Dette sletter ikke feilen, men varmeren sperres derimot i 15 minutter. Varmeren sperres også i 15 minutter, hvis feil 507, 516 eller 517 forsøkes tilbakestilt/slettet fire ganger, uten at gassforsyningen er opprettet igjen. Det samme vil også skje om man forsøker å resette panelet fra menyen. Når varmeren er sperret i 15 minutter vil feilkoden blinke i panelet helt til sperretiden er over.
 • Når feilkodene 507 / 516 / 517 (avbrudd i gassforsyning) blinker
 • Avvent varmerens sperretid på 15 minutter. Panelet må IKKE skrus av/strømforsyningen til varmeren må ikke brytes mens varmeren er sperret. Gjøres dette vil det komme ny sperretid.
 • Når varmens sperretid er forbi, blinker ikke feilkoden lengre, men står permanent i panelets display. Den kan nå bekreftes/slettes som beskrevet ovenfor.

For ytterligere tips, se Truma sin egen FAQ